Dr. Bex Steven is naast huisarts ook actief als sportarts in onze praktijk. In het verleden was hij ploegarts bij STVV en Lotto-Soudal. Momenteel is hij lid van het medisch team van Quickstep – AlphaVinyl. U kan bij hem terecht voor acute en chronische blessures, sportmedische problemen en sportkeuringen. Afspraken kan u online maken of telefonisch.

Afspraak boeken

Sportletsels

U kan terecht voor diagnose en behandeling van zowel acute als chronische sportblessures.
Ik beschik over een eigen echotoestel om zelf echografisch spier- en peesblessures te beoordelen.
Eventuele infiltraties gebeuren steeds onder echogeleide om zo zeker te zijn dat het ingespoten product op de juiste plaats terechtkomt.
Indien nodig werk ik samen met specialisten inde buurt om u gericht door te verwijzen.

Shockwavetherapie

Voor de behandeling van chronische peesontstekingen (achillespees, tenniselleboog, verkalkte schouderpeesontstekingen,…) kan u terecht voor gefocuseerde ESWT. Deze therapie dient gecombineerd te worden met oefentherapie via de kinesist. De shockwave behandelingen gaan door in de praktijk van dr. Van Mieghem, Gouverneur Roppesingel 81-83 te Hasselt. We doen eerst een echo om het letsel juist te lokaliseren en starten dan aansluitend de shockwave-behandeling.

PRP therapie

PRP (= platelet rich plasma) is een nieuwe methode voor de behandeling van chronische peesproblemen. Het meeste ervaring hebben wij in de behandeling van achilles- en patellapeesontstekingen. Ook wordt deze methode toegepast voor de behandeling van chronische tennisellebogen. Ook deze behandelingen gebeuren in samenwerking met dr. Van Mieghem in Hasselt.

Sportmedische geschiktheidsonderzoeken

Indien u wenst na te gaan of uw lichaam geschikt is voor de sport(en) die u (wenst) te beoefenen kan u terecht voor een medisch geschiktheidsonderzoek. Er zal worden nagegaan of er geen mogelijke hartproblemen zijn. Daarnaast zal er ook een sport specifiek orthopedisch onderzoek gebeuren om de kans op overbelastingblessures te verkleinen. Dit sportonderzoek gebeurt volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid (VASO).

Best vult u op voorhand de online vragenlijst in op www.sportkeuring.be. Via deze website kan u dan de vragenlijst online doorsturen.

Dit onderzoek is een preventief onderzoek. Hier is dus geen RIZIV terugbetaling voor voorzien. Wel zullen een aantal ziekenfondsen een deel van het honorarium terug betalen.

Verplichte sportkeuring (wielrennen, bmx, motocross, duiken, …)

U kan ook terecht voor bovenvermelde verplichte keuringen. Ook hier is het raadzaam om voordien de vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be.

Inspanningstesten

Indien u een idee wil hebben voor je huidige conditie doen we inspanningstesten met het bepalen van je VO2max en bepalen we ook de vetdrempel en de overslagpols. Voor het uitvoeren van inspanningstesten voor bepalen van trainingdrempels en het verschaffen van trainingsadvies werk ik samen met Adlon (sportmedisch adviescentrum) te Diepenbeek.

 

Tarieven

  • Sportmedische consultatie: € 6 (riziv terugbetaling)
  • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek zonder ECG : € 50
  • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek met ECG : € 60
  • Sportmedisch geschiktheidsonderzoek met inspannings ecg : € 70
  • Supplement shockwave : € 45
  • Supplement echografie : € 10

Interessante links